Absolwenci

Naszą szkołę ukończyło wielu znakomitych absolwentów. Poniżej prezentujemy najbardziej znanych z nich.

Anna Bajorek-Streżyńska
Prawniczka, urzędnik państwowy, w latach 2006–2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
W 1994 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995–1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1998 do 2001 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 także dyrektorem departamentu w tym resorcie.
W latach 2001–2004 zajmowała stanowisko dyrektora w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Była też dyrektorem programowym periodyku "Prawo i ekonomia w telekomunikacji". W 2004 założyła Centrum Studiów Regulacyjnych.
Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Od 14 stycznia 2006 do 8 maja 2006 pełniła obowiązki prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zostały powierzone jej przez Kazimierza Marcinkiewicza po przekształceniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Od 8 maja 2006 do 1 lutego 2012 sprawowała urząd prezesa UKE.
W 2013 objęła funkcję wiceprezesa w nowo powołanym stowarzyszeniu "Republikanie", które zaangażowało się w projekt posła Jarosława Gowina "Godzina dla Polski". Po ustąpieniu Przemysława Wiplera z funkcji prezesa Republikanów przejęła jego obowiązki, jednak krótko po tym przegrała z nim wybory na prezesa stowarzyszenia i znalazła się także poza jego zarządem. Związała się ze współtworzoną przez "Republikanów" partią Polska Razem.
Nagrody i wyróżnienia:
W 2008 została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. W 2010 otrzymała Odznakę Honorową "Bene Merito".

Piotr Chlabicz
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskał specjalizacje w zakresie ginekologii i położnictwa (II st.). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Hanna Czaki

ps. Helena (ur. w 11 stycznia 1922, zm. 11 lutego 1944 w Warszawie) – polska harcerka, działaczka młodzieżowa, łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.
Podczas nauki w naszym Gimnazjum i Liceum (1935–1940) pełniła funkcję przybocznej w 8. Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerek. Była związana ze Stronnictwem Demokratycznym. Studiowała na Wydziale Socjologii Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, którego zajęcia odbywały się m.in. w mieszkaniu jej rodziców. W strukturach Polskiego Państwa Podziemnego działała jako łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej inż. Jerzego Makowieckiego.
Mieszkała w Warszawie przy ul. Słowackiego 35/43. Była sąsiadką Władysława Bartoszewskiego. Z powodu jego poważnej choroby po powrocie z KL Auschwitz podjęła się ochotniczo jego opieki. Nakłoniła Bartoszewskiego do zrelacjonowania jego obozowych wspomnień, które pod dyktando chorego spisała na maszynie. Stały się one podstawą do sporządzenia przez Halinę Krahelską konspiracyjnej broszury pt. Oświęcim. Pamiętnik więźnia.
5 stycznia 1944 podczas przenoszenia poczty konspiracyjnej wraz z szyfrowanymi dokumentami i błonami mikrofilmowymi została wraz z inną łączniczką Zofią Ważyńską (ps. Krystyna) zatrzymana przez patrol policji niemieckiej.
Została stracona o świcie 11 lutego 1944 w ruinach getta warszawskiego w grupie 36 kobiet wybranych na śmierć 10 lutego 1944.
Jest patronką jednej z ulic w Warszawie na Żoliborzu.

Paweł Dunin-Wąsowicz
Publicysta, krytyk literacki, szef wydawnictwa Lampa i Iskra Boża i redaktor naczelny czasopisma Lampa.
Wraz z Tomaszem Łubieńskim i Kingą Dunin prowadził program "Dobre książki" w TVP1. Wcześniej pracował w Życiu Warszawy, Machinie i Przekroju, gdzie m.in. recenzował książki i komiksy. Poeta - w połowie lat dziewięćdziesiątych publikował wiersze we "Frondzie", której był redaktorem. Odkrywca i wydawca Doroty Masłowskiej. Razem z Jarosławem Lipszycem i Piotrem Mareckim założył blog Kumple. Laureat Paszportu Polityki (2005), kategoria "kreator kultury".
Syn profesora historii PAN Krzysztofa Dunin-Wąsowicza. Śpiewa i gra na gitarze w zespole Meble, który reklamuje jako „najgorszy zespół świata".

Zuzanna Janin (Antoszkiewicz)
artystka sztuki współczesnej, rzeźbiarka, twórczyni instalacji, działań performatywnych, obiektów, fotografii i instalacji wideo. Jako dziecko grała w filmach młodzieżowych a jej nasławniejsza rola to Majka Skowron w filmie pt. "Szaleństwo Majki Skowron".
Nagrody i wyróżnienia :
Nominowana do Paszportu Polityki w 1998, 1999, 2002
Finalistka nagrody Adi Prize for Art 2003 w Jerozolimie (instalacja fotograficzna "Synagogue")
Nagroda Best Gallery Presentation na ViennAfair 2006 w Wiedniu (projekt i realizacja wystawy "City. Between the Architecture & Catastrophe" wraz z Agnieszką Rayzacher)
Wyróżnienie za najpiękniejszą książkę roku 2006 (projekt Sztuka polska na okładkach Serii Antropologicznej PIW wraz z Lidią Danko)
Nominowana do nagrody ART in the City, 2010, Brussels za rzeźbę HOME (Homage to Robert Indiana), 2009-2010

Rafał Jemielita
Polski dziennikarz motoryzacyjny.
W jego przypadku życiowa pasja i zawodowa specjalność to jedno i to samo: motoryzacja. Od 15 lat pisze o tym, co kocha najbardziej: o samochodach. W TVN Turbo jest współprowadzącym "Automaniaka".

Jarosław Jerke
Polski przedsiębiorca z branży informatycznej, twórca pierwszego polskiego systemu bankowości elektronicznej i wielu systemów bankowości internetowej.
Wraz z córką Jowitą z klasy IB Liceum (rok szkolny 2013/2014) jest twórcą obecnej wersji strony internetowej naszej szkoły.

Piotr Kubiaczyk
Polski muzyk, gitarzysta basowy.
Członek popularnego zespołu De Mono, założyciel grupy Magma.

Rafał Kwaśniewski
pseud. Kwasek – polski gitarzysta rockowy, wokalista, kompozytor i autor tekstów.
Aktywny od drugiej połowy lat 80. XX wieku w polskich zespołach: Dezerterze, Sstil, Krew, Kulcie i innych, kojarzonych z tzw. warszawską sceną niezależną.
Działał w zespole Kult – nagrał z nim album Kaseta i występował na koncertach w 1989 roku, po czym opuścił grupę decyzją Kazika Staszewskiego.
Był współzałożycielem zespołu Elektryczne Gitary, z którym zagrał na płycie Wielka radość i występował na koncertach od 1990 do 1992, kiedy to opuścił zespół.

Małgorzata Lewińska

(ur. 19 czerwca 1971 w Warszawie) – polska aktorka, znana z roli Patrycji Cwał-Wiśniewskiej w komediowym serialu Lokatorzy oraz jego spin-offie Sąsiedzi.
W 1996 roku ukończyła warszawską PWST. Rok później została nagrodzona wyróżnieniem pozaregulaminowym na XVIII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W 1998 roku na XIX Przeglądzie została również nagrodzona wyróżnieniem.
Debiutowała w spektaklu „Cyrano" na scenie Teatru Komedia w Warszawie. W 1998 roku była aktorką wrocławskiego Teatru nr 12, zaś w latach 2001–2002 ponownie występowała na deskach Teatru Komedia.
Od roku 2008 jest Honorowym Ambasadorem Dzieci Chorych na Nowotwory Mózgu.

Czytaj więcej: Lewińska Małgorzata

Anna Majcher
Polska aktorka filmowa i teatralna.
W 1986 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Laureatka Nagrody im. Zbigniewa Cybulskiego.
Nagrody filmowe
1985: Złoty Kamerton - nagroda krytyków za "Złe zachowanie" na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi
1990: Stypendium rządu francuskiego dla najbardziej obiecującej aktorki młodego pokolenia.
1991: Nominacja do Złotych Lwów 16. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę Bladej w "Śmierci dziecioroba".
1992: Nagroda im. Zbigniewa Cybulskiego.
2005: Wyróżnienie "Rzeczypospolitej" za rolę Kota Behemota w przedstawieniu "Mistrz i Małgorzata".

Anna Mazurkiewicz
Polska dziennikarka i pisarka, dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii.
Pracowała w redakcji "Filipinki" zaczynając jako stażystka a kończąc na stanowisku redaktora naczelnego. Jako dziennikarka pisała artykuły do "Filipinki", "Jestem", "Kobiety i Życia". Od 1998 do 2010 pełniła funkcję dyrektora Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie, od 20120 roku pracuje w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego.
Była autorką kilku konkursów literackich emitowanych na antenie Radia Zet, m.in. "Stu twarzy Krystyny Jandy", "Bogusław Linda prezentuje", "Hanka Bielicka - Śladami Stasia i Nel". Jest współautorką i autorką kilku książek, w tym inspirowanej swoją chorobą nowotworową (rakiem piersi) Jak uszczypnie, będzie znak.
Polska ambasadorka światowej kampanii "Breast Friends", która ma na celu pokazanie, jak ważne jest wsparcie w chorobie nowotworowej.

Józef Menes
Uczeń liceum w latach 1967-1971. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.
Od 1977 roku pracował w żoliborskim Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego (ICHP).
Poza studiami ukończył m. in. Podyplomowe Studium :
- na Wydziale Zarządzania UW.
- na Wydziale Prawa i Administracji UW
-„Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem", Szkoła Główna Handlowa
-„Ekonomika Przemysłu i Informatyki , Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
W latach 1977-1990 chemik, asystent, st. asystent, Kierownik Zespołu Badawczego w ICHP.
Członek-założyciel NSZZ „Solidarność" w ICHP, delegat do Regionu Mazowsze, członek Komisji Zakładowej, redaktor Biuletynu „Solidarność Instytutów Żoliborskich". Represjonowany w stanie wojennym, posiada „status pokrzywdzonego" przyznany przez IPN.
W latach 1990-1994 pełnił z rekomendacji Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" funkcję Burmistrza Dzielnicy Gminy Żoliborz w Warszawie.
W latach 1995-2003 w ICHP nadzorował i kierował pracami z zakresu obsługi oraz utrzymania infrastruktury technicznej Instytutu oraz sprawował nadzór nad produkcją doświadczalną Instytutu.
W latach 2003-2007 był Doradcą Prezydenta Warszawy. Pełnił funkcję sekretarza zespołu realizującego zadanie oszacowania strat wojennych Warszawy. Wyniki prac zostały przedstawione w albumie pt „Straty wojenne Warszawy. Raport". Odkrył w archiwach istotne dokumenty dotyczące podstaw prawnych polskich roszczeń odszkodowawczych z tytułu tych strat. Stały się one podstawą opracowania pt" Problematyka podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu strat wojennych".
W latach 2007-2012 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej. Do 2014 r. był kierownikiem Zakładu w Instytucie.
Od 2014 r. jest członkiem Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz", w której budynku mieściło się gimnazjum imienia A. Piłsudskiej.

Czytaj więcej: Menes Józef

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53