Gimnazjum

2 klasy dwujęzyczne z intensywną nauką języka francuskiego.

Dwujęzyczne gimnazjum powstało przy XVI LO w 1999 roku, po reformie systemu oświaty. Zastąpiło ono w swojej funkcji klasę wstępną. W naszym gimnazjum są 2 klasy na każdym poziomie nauczania.

Przy rekrutacji do gimnazjum brany jest pod uwagę sprawdzian uzdolnień kierunkowych badający predyspozycje do nauki języka obcego. Sprawdzian ten nie wymaga znajomości języka francuskiego ani innego języka obcego. Przeprowadzany jest on co roku w połowie maja.

Nauka języka dla wszystkich uczniów gimnazjum jest od „zera”. Nie jest konieczna znajomość podstaw języka francuskiego.

Dwujęzyczność polega na tym, iż oprócz intensywnej nauki języka francuskiego niektóre przedmioty prowadzone są w sposób dwujęzyczny, w języku polskim i francuskim przez specjalnie przygotowanych nauczycieli.
W gimnazjum uczniowie mogą mieć lekcje prowadzone dwujęzycznie z następujących przedmiotów: fizyka, biologia, chemia, matematyka, historia.
Docelowym poziomem nauki języka w gimnazjum jest poziom A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W klasie I uczniowie mają 7 godzin języka francuskiego, lekcje prowadzone są przez 2-3 różnych nauczycieli.
W klasie II i III uczniowie mają 6 godzin języka francuskiego, w tym 1 godzinę z native speakerem.
Korzystamy z najnowszych podręczników oraz materiałów dodatkowych (gier, ćwiczeń) dostępnych na rynku. Nauczyciele wykorzystują na swoich lekcjach różnorodne materiały motywujące do skutecznej nauki np. fragmenty piosenek, filmów, tablicę interaktywną, materiały autentyczne. Kładziemy nacisk zarówno na komunikację jak i solidne podstawy gramatyczno-leksykalne w nauce.

Po 1,5 roku nauki gimnazjaliści podchodzą do testu „połówkowego” z j. francuskiego (pisemny i ustny). Jest to ogólnopolski test dla uczniów klas dwujęzycznych z językiem francuskim, przygotowywany we współpracy z Ambasadą Francji. Ma on na celu śledzenie postępów w nauce języka na każdym etapie oraz wykazanie braków w celu ich uzupełnienia.

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach związanych z językiem oraz z Francją :
konkurs Prozy i Poezji Francuskiej im. Lisowskiego. (TPPF) ;
konkurs DLF « Plumier d'or » ;
konkurs języka francuskiego organizowany przez Kuratorium Oświaty ;
konkurs teatrów francuskojęzycznych organizowany przez stowarzyszenie Prof-Europe.
W tradycję gimnazjum wpisał się na stałe już koncert kolęd francuskich przygotowywany przez klasy pierwsze oraz Jasełka francuskie przygotowane przez klasy trzecie.

Pod koniec nauki w gimnazjum wszyscy uczniowie podchodzą do testu końcowego z języka francuskiego na poziomie A2. Test składa się z części pisemnej i ustnej.
Część pisemna zawiera: ćwiczenia rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, struktury leksykalno-gramatyczne oraz wypowiedź pisemną. Trwa 60 min. (zakres materiału).

Wyniki testu końcowego są brane pod uwagę przy rekrutacji do klas dwujęzycznych w liceum (kryterium zaliczeniowe).

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53