Liceum

4 klasy do wyboru: 

  • Klasa A i D dwujęzyczne z francuskim, rozszerzona historia lub matematyka lub biologia(pierwszy przedmiot). Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: j.polski, wos, chemia, geografia lub fizyka. Drugi język obcy: angielski.
  • Klasa B rozszerzona matematyka i angielski oraz trzeci przedmiot do wyboru. Drugi język obcy: francuski.
  • Klasa C rozszerzony francuski, biologia lub historia i trzeci przedmiot do wyboru. Drugi język obcy: angielski.

W nadchodzącym roku szkolnym planujemy otwarcie dwóch klas dwujęzycznych.

Rekrutacja do klas dwujęzycznych w liceum odbywa się na podstawie sprawdzianu umiejętności językowych z języka francuskiego. Kandydat musi uzyskać co najmniej 50 % punktów z tego sprawdzianu aby zakwalifikować się do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Uczniowie gimnazjów dwujęzycznych z językiem francuskim, którzy przystępują do sprawdzianu umiejętności językowych z języka francuskiego w swoich szkołach, dostarczają do sekretariatu XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej, w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji zaświadczenie o ilości punktów uzyskanych na sprawdzianie.
Z w/w sprawdzianu mogą być zwolnieni kandydaci posiadający certyfikat językowy DELF A2 lub B1 oraz kandydaci, którzy zdawali egzamin gimnazjalny z języka francuskiego i uzyskali wynik co najmniej 50 % punktów.

Przedmioty, które mogą być nauczane dwujęzycznie w liceum to : biologia, chemia, fizyka, historia i matematyka.
Prowadzą je specjalnie przygotowani nauczyciele.

Nasi uczniowie biorą udział w następujących konkursach:
Olimpiada Języka Francuskiego organizowanej przez stowarzyszenie Prof-Europe;
konkurs Bande Dessinne z Angouleme;
konkurs Prozy i Poezji Francuskiej im. J. Lisowskiego;
konkurs teatralny w Koszalinie.

Po 1,5 roku nauki uczniowie przystępują do testu „połówkowego” z języka francuskiego. Test ma na celu pokazanie ogólnego poziomu zaawansowanie danego rocznika oraz wykazanie braków w celu ich uzupełnienia.

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53