Deklaracje maturalne

Maturzyści składają deklaracje maturalne, które stanowią potwierdzenie dokonanych przez nich wyborów związanych z egzaminami maturalnymi.

Deklaracje są dostępne na stronie http://maturzysta.vulcan.pl .

Należy wypełnić je korzystając ze strony internetowej i zamieszczonej tam instrukcji.

Podczas wypełniania deklaracji należy podać identyfikator naszj szkoły: 146519-1210M

Wygenerowaną deklarację należy wydrukować (plik PDF), podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.


Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce "Egzamin maturalny" znajdziecie ważne informacje dotyczące egzaminu maturalnego (np. harmonogram, informatory, procedury) oraz arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich i materiały dla uczniów.

 

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53