Nasze Atuty


Od ponad siedemdziesięciu pięciu lat kolejne pokolenia wychowanków XVI Liceum Ogólnokształcącego łączy hasło:

,,Twą wartością czyny Twoje".

Słowa byłej polonistki Haliny Bartnickiej przyświecają działaniom uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Sempo, jak nazywają często szkołę uczniowie i nauczyciele, to miejsce, które poza zdobywaniem wiedzy, stwarza wychowankom dobre warunki rozwoju.

Nasza szkoła jest znana przede wszystkim z tego, że uczymy tu języka francuskiego, a także innych przedmiotów (np. matematyki, fizyki i in.) w języku francuskim. Uczniowie mają możliwość wyjazdów na wymiany do Francji (Nantes, Niort, Paris St. Denis), mogą uczyć się języka francuskiego i angielskiego. Od 1991 roku istnieje sekcja dwujęzyczna z językiem francuskim, a od 1999 roku Gimnazjum Dwujęzyczne.Młodzież uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowujących do rozszerzonej matury z chemii; od klasy drugiej prowadzone są zajęcia międzyoddziałowe rozszerzające zakres materiału z wybranych przedmiotów. Promujemy wybitnie zdolnych uczniów, zapewniając im indywidualny tok nauczania. Możemy się poszczycić stuprocentową zdawalnością egzaminów maturalnych i bardzo wysokimi wynikami testów gimnazjalnych. Nasi absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach polskich i zagranicznych.

W szkole działa wiele kół zainteresowań. Co roku, z okazji Dnia Frankofonii przedstawiamy kulturę kraju z obszaru francuskojęzycznego. Organizujemy także Festiwal Teatrów Obcojęzycznych, na którym uczniowie mają okazję zaprezentować swoje aktorskie umiejętności.Bierzemy udział w projektach edukacji filmowej w kinie Muranów i Lab. Seanse kinowe cieszą się wśród uczniów dużą popularnością.Prężnie działa Samorząd Szkolny, który współorganizuje m. in. spotkania z cyklu Gość Sempołowskiej (od 2010 roku pod honorowym patronatem Młodzieżowej Rady Warszawy). Zapraszani są m. in. artyści, politycy, dziennikarze. Cykl Gość Sempołowskiej urasta powoli do rangi wydarzenia kulturalnego na Żoliborzu. W szkole rozwija się wolontariat, młodzież chętnie angażuje się w pomoc ludziom starszym, samotnym i chorym. Przejawem aktywności uczniów stała się kawiarenka przerwa!, organizowane są tu pokazy filmowe i happeningi tematyczne.

Szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem sportowym (2 hale gimnastyczne, profesjonalna siłownia). Uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe m.in. w siatkówce, piłce nożnej, biegach przełajowych, koszykówce i unihokeju. Nasi uczniowie mogą korzystać z sal multimedialnych i dobrze wyposażonej biblioteki ze specjalnym księgozbiorem francuskim.


Na rozwój szkoły wpływały wydarzenia historyczne, kolejne reformy systemu oświaty, ale Sempołowska pozostała niezmiennie wierna tradycji. Obchodzimy święta narodowe, opiekujemy się grobami powstańców Armii Krajowej Zgrupowania Żywiciel na warszawskich Powązkach.

W naszej szkole historia i tradycja łączą się z nowoczesnością.

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53