Dyrekcja


Mgr Anna Adamczyk - Dyrektor

 • absolwentka XVI LO im. S. Sempołowskiej w Warszawie i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • nauczycielka biologii w XVI LO od zakończenia studiów, w tym od roku 1992 biologii nauczanej w sekcji dwujęzycznej,
 • w latach 1991-2005 wicedyrektor szkoły, od roku 2005 - dyrektor Zespołu Szkół nr 53,
 • egzaminator maturalny polsko i francuskojęzyczny, sprawdzała arkusze maturalne we wszystkich dotychczasowych sesjach egzaminacyjnych,
 • przewodniczący zespołu egzaminatorów sprawdzających prace z przedmiotów ogólnokształcących w języku francuskim,
 • egzaminator zewnętrzny oddelegowany przez MEN na egzaminy maturalne w szkole europejskiej w Brukseli,
 • tłumacz arkuszy maturalnych z biologii dla szkół europejskich,
 • współautorka programu nauczania biologii w klasach dwujęzycznych i syllabusa maturalnego z biologii dwujęzycznej,
 • autorka francuskojęzycznych skryptów do nauczania biologii w sekcji dwujęzycznej: Biologie III i Cellule-tissu-homme.


Mgr Monika Nawrocka - Wicedyrektor

 • nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • egzaminator i weryfikator maturalny,
 • zastępca dyrektora od 2005 roku


Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53