Nauczyciele

JĘZYK FRANCUSKI

 • Maria Michalik- koordynator sekcji dwujęzycznej, nauczyciel mianowany, egzaminator OKE, egzaminator DELF, opiekun uczniów przygotowujących się do Olimpiady Języka Francuskiego
 • Redouan Abarchan- lektor języka francuskiego, wykłada na Wydziale Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, egzaminator OKE i DELF
 • Anna Bakiel - nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, egzaminator DELF, uczy również języka hiszpańskiego
 • Anna Janus - absolwentka Liceum im. S. Sempołowskiej, egzaminator DELF
 • Agnieszka Brzoza-Brzezina- nauczyciel mianowany, opiekun kółka teatralnego
 • Ewa Lipiec- Rozenfeld- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, organizuje Dni Frankofonii, redaguje z uczniami gazetkę Bilingus
 • Katarzyna Lotz - Sobczyńska - nauczyciel mianowany, koordynator szkolnej edukacji kulturalnej
 • Ewa Kołodziej - nauczyciel mianowany, absolwentka Liceum im. S. Sempołowskiej
 • Małgorzata Molska - nauczyciel mianowany, opiekun praktyk studenckich, opiekun uczniów przygotowujących sie do Olimpiady Języka Francuskiego, wykładowca w Instytucie Romanistyki UW, egzaminator DELF
 • Aleksandra Wojtas- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE na poziomie zwykłym i dwujęzycznym, egzaminator DELF, absolwentka Liceum im. S. Sempołowskiej
 • Iwona Złotkowska- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, egzaminator DELF, opiekun uczniów przygotowujących się do Gimnazjalnego Konkursu Języka Francuskiego i do Olimpiady Języka Francuskiego


JĘZYK ANGIELSKI

 • Leszek Dudziński
 • Małgorzata Grzechulska- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE
 • Barbara Krzymowska- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, rzecznik praw ucznia
 • Marzena Tomankiewicz
 • Ewa Młynarczyk


BIOLOGIA

 • Anna Adamczyk- absolwentka XVI LO im. S. Sempołowskiej w Warszawie i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Szkoły,
 • Grażyna Prasał- Leśniewska- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE
 • Elżbieta Strzelec- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE


CHEMIA

 • Marta Knap- nauczyciel mianowany, egzaminator OKE matur polskich i dwujęzycznych, ezgaminator maturalny w Szkołe Europejskiej w Brukseli, uczy chemii w j. polskim i francuskim, współpracuje z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów objętych Indywidualnym Programem Nauczania.
 • Ewa Kwiecień- nauczyciel mianowany
 • Maciej Kopeć


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • 1. Dorota Kawińska- nauczyciel dyplomowany


FIZYKA

 • Danuta Bugaj-Kiszka- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, pracuje w Sempołowskiej od skończenia studiów, opiekun się finalistów i laureatów konkursów fizycznych organizowanych przez Politechnikę Warszawską
 • Barbara Kasprzak
 • Elżbieta Kossacka
 • Piotr Zarudzki- nauczyciel dyplomowany fizyki, techniki i informatyki, był asystentem Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej, wykładał w Wyższym Instytucie Techniki w Tunezji, autor zeszytów ćwiczeń do nauczania dwujęzycznego fizyki w gimnazjum


GEOGRAFIA

 • Tomasz Mrozek-nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel mianowany, opiekun Samorządu Uczniowskiego, organizator kółka brydżowego, sztabu WOŚP w Sempołowskiej, koordynator wycieczek i zielonych szkół
 • Zbigniew Deptuła
 • Paweł Karamuz


HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Joanna Czerczak- nauczyciel dyplomowany, egzaminator i weryfikator OKE, absolwentka XVI LO im. S. Sempołowskiej
 • Adam Hornung- nauczyciel kontraktowy, uczy historii w języku polskim i francuskim, opiekun SU
 • Monika Nawrocka- nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminator i weryfikator maturalny, zastępca dyrektora od 2005 roku
 • Jan Mackiewicz - nauczyciel mianowany, absolwent historii (UwB, 2000) i lingwistyki stosowanej (UW, 2009), D.E.A. z historii w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu (2002)
 • Stanisław Lenard - nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny (WOS i historia), rzeczoznawca dydaktyczny z historii Ministerstwa Edukacji Narodowej


MATEMATYKA

 • Katarzyna Metera- uczy matematyki w języku polskim i francuskim
 • Maria Ruścicka- nauczyciel mianowany z ponad trzydziestoletnim stażem pracy
 • Agnieszka Smolińska-Skarżyńska 
 • Kamil Olender
 • Halina Woźniak-Drewnowska
 • Katarzyna Grad
 • Anna Janowska


PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Zygmunt Kawecki- dyplomowany nauczyciel przedsiębiorczości z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym i doskonałą znajomością języka angielskiego. Nagroda Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 2010 za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz oświaty warszawskiej (olimpijczycy, współpraca międzynarodowa). Aktywnie współpracuje ze szkołami w Niemczech i Izraelu. Przewodniczy Stowarzyszeniu Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej. Lubi wszelkie wydarzenia kulturalne i sport. Maratończyk. Pierwszy maraton w roku 2009, czas: 4h 35min.


JĘZYK POLSKI

 • Jadwiga Bakanacz- Malinkiewicz
 • Marzena Benderz - nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Polonistyki UW, podyplomowe studia informatyczne i polonistyczne, egzaminator OKE.
 • Joanna Błażej-nauczyciel dyplomowany, absolwentka polonistyki i filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bożena Celitan- polonistka , nauczyciel wiedzy o kulturze, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE
 • Katarzyna Dublak-Grajewska- nauczyciel mianowany
 • Małgorzata Sas- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, uczy w Sempołowskiej od 27 lat


RELIGIA

 • s. Marta Ziółkowska
 • ks. Krystian Strycharski - wikariusz parafii Św. Jana Kantego


SZTUKA (muzyka, plastyka, warsztaty artystyczne) oraz WIEDZA O KULTURZE

 • Kinga Berłowska- nauczyciel dyplomowany


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

 • Włodzimierz Arciszewski-nauczyciel dyplomowany informatyki i technologii informacyjnej, egzaminator OKE, opiekun pracowni informatycznej
 • Piotr Zarudzki

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Maria Obara- trener piłki siatkowej, opiekunka szkolnej reprezentacji dziewcząt w piłce siatkowej, wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół nr 53
 • Danuta Rękosiewicz- nauczyciel mianowany, opiekunka reprezentacji dziewcząt w piłce koszykowej, co roku przygotowuje maturzystów do poloneza
 • Izabela Rodkiewicz- trener pływania, instruktor gimnastyki i lekkoatletyki, nauczyciel mianowany
 • Joanna Sarek- nauczyciel dyplomowany, trener II klasy szermierki, instruktor pływania, korektywy, fitness i siłowni, opiekunka drużyny unihokeja, pracuje w Sempołowskiej od 1999 roku
 • Jerzy Stańczykiewicz- nauczyciel dyplomowany, trener reprezentacji chłopców w grach zespołowych

 

BIBLIOTEKA

 • Izabela Romanowska- nauczyciel mianowany, bibliotekarz, opiekun biblioteki francuskiej
 • Hanna Rostkowska- Piętka - nauczyciel dyplomowany, egzaminator języka rosyjskiego, bibliotekarz, opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

 • Ewa Wrzesień - pedagog, doradca zawodowy
 • Antoni Strzemieczny - psycholog

 

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53