EWALUACJA WEWNĘTRZNA : Data obowiązywania: od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013

Cele ewaluacji:

Zebranie informacji, czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów, czy uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw
Czy działania wychowawcze są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem, czy działania wychowawcze są analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.
Wykorzystanie wniosków do zmodyfikowania i planowania działań wychowawczych szkoły.
Ustalenie: Co możemy zrobić, aby skutecznie kształtować postawy uczniów?

Czytaj więcej: Ewaluacja wewnętrzna 2012_13

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2011/2012

document PDF

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2010/2011

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji, czy szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, czy uwzględnia możliwości i potrzeby środowiska, czy współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku korzystnie wpływa na rozwój uczniów.

Ustalenie: Co możemy zrobić, aby szkoła efektywniej współpracowała z instytucjami działającymi w środowisku?

Sposób prezentacji wyników ewaluacji :

Rada pedagogiczna - zapoznanie z raportem ewaluacji wewnętrznej (VIII 2011)

Zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej szkoły

Czytaj więcej: Ewaluacja wewnętrzna 2010_11

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2009/2010

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji, czy uczniowie naszej szkoły są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

Ustalenie: Co moglibyśmy zrobić, aby uczniowie w naszej szkole podejmowali jeszcze więcej samodzielnych inicjatyw.

OBSZAR

1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

WYMAGANIE

1.3 Uczniowie są aktywni

Czytaj więcej: Ewaluacja wewnętrzna 2009_10

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53