Rada Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Niebawem odbędą się wybory do nowej Rady rodziców. Ubiegły rok szkolny obfitował w liczne interesujące wydarzenia i inicjatywy, inicjowane i tworzone zarówno przez szkołę, indywidualnych nauczycieli, jak i przez samych uczniów (w tym przez samorząd szkolny). Jak zwykle w takich sytuacjach do realizacji większości projektów potrzebne były pieniądze. Część organizatorzy załatwiali we własnym zakresie, jednak nie zawsze były one wystarczające. I wtedy pomocną rękę starała się wyciągnąć Rada Rodziców. Właśnie między innymi w takim celu zostaliśmy powołani. 

Środki, którymi dysponujemy pochodzą – jak Państwo wiedzą – z wpłat, dobrowolnie zadeklarowanych na początku roku szkolnego przez rodziców uczniów naszej szkoły (gimnazjum i liceum). Same wpłaty dokonywane są sukcesywnie w terminie późniejszym. Na podstawie składanych przez Państwa na piśmie deklaracji Rada Rodziców przyjmuje preliminarz na bieżący rok szkolny – znajdują się tam zarówno stałe, coroczne pozycje, jak i środki przewidziane na nagłe sytuacje i okazje specjalne. Pragniemy dodać, że dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup sprzętu dla szkoły, nagrody na koniec roku, w konkursach itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, na przykład poprzez wsparcie dla uczniów, których rodzina (bywa, że nagle) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej – na prośbę wygospodarowujemy w ramach naszych możliwości jakieś środki, aby uczniowie ci mogli uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych, takich jak zielona szkoła czy wymiana francuska.

Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony w tej kwestii.


Dziękujemy serdecznie i przesyłamy ciepłe pozdrowienia.

Rada Rodziców

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 14 września 2016 r. o godz:18:00.

Serdecznie zapraszam
Piotr Chlabicz

 

 

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53