Kadra

Dyrekcja

Mgr Monika Nawrocka - Dyrektor

nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie,
egzaminator i weryfikator maturalny,
zastępca dyrektora w latach 2005-2017

Mgr Anna Adamczyk - Wicedyrektor

absolwentka XVI LO im. S. Sempołowskiej w Warszawie i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
nauczycielka biologii w XVI LO od zakończenia studiów, w tym od roku 1992 biologii nauczanej w sekcji dwujęzycznej,
w latach 1991-2005 wicedyrektor szkoły, w latach 2005-2017 - dyrektor Zespołu Szkół nr 53,
egzaminator maturalny polsko i francuskojęzyczny, sprawdzała arkusze maturalne we wszystkich dotychczasowych sesjach egzaminacyjnych,
przewodniczący zespołu egzaminatorów sprawdzających prace z przedmiotów ogólnokształcących w języku francuskim,
egzaminator zewnętrzny oddelegowany przez MEN na egzaminy maturalne w szkole europejskiej w Brukseli,
tłumacz arkuszy maturalnych z biologii dla szkół europejskich,
współautorka programu nauczania biologii w klasach dwujęzycznych i syllabusa maturalnego z biologii dwujęzycznej,
autorka francuskojęzycznych skryptów do nauczania biologii w sekcji dwujęzycznej: Biologie III i Cellule-tissu-homme.

Nauczyciele

JĘZYK FRANCUSKI

Maria Michalik- koordynator sekcji dwujęzycznej, nauczyciel mianowany, egzaminator OKE, egzaminator DELF, opiekun uczniów przygotowujących się do Olimpiady Języka Francuskiego
Redouan Abarchan- lektor języka francuskiego, wykłada na Wydziale Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, egzaminator OKE i DELF
Remi Gerome - lektor języka francuskiego
Anna Bakiel - nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, egzaminator DELF, uczy również języka hiszpańskiego
Anna Janus - absolwentka Liceum im. S. Sempołowskiej, egzaminator DELF
Agnieszka Brzoza-Brzezina- nauczyciel mianowany, opiekun kółka teatralnego
Ewa Lipiec- Rozenfeld- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, organizuje Dni Frankofonii, redaguje z uczniami gazetkę Bilingus
Ewa Kołodziej - nauczyciel mianowany, absolwentka Liceum im. S. Sempołowskiej
Małgorzata Molska - nauczyciel mianowany, opiekun praktyk studenckich, opiekun uczniów przygotowujących sie do Olimpiady Języka Francuskiego, wykładowca w Instytucie Romanistyki UW, egzaminator DELF
Monika Szczepańska-Szewc - egzaminator DELF
Aleksandra Wojtas- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE na poziomie zwykłym i dwujęzycznym, egzaminator DELF, absolwentka Liceum im. S. Sempołowskiej
Iwona Złotkowska- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, egzaminator DELF, opiekun uczniów przygotowujących się do Gimnazjalnego Konkursu Języka Francuskiego i do Olimpiady Języka Francuskiego

JĘZYK ANGIELSKI

Leszek Dudziński
Małgorzata Grzechulska- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE
Barbara Krzymowska- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, rzecznik praw ucznia
Marzena Tomankiewicz
Ewa Młynarczyk

BIOLOGIA

Anna Adamczyk- absolwentka XVI LO im. S. Sempołowskiej w Warszawie i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Szkoły,
Grażyna Prasał- Leśniewska- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE
Elżbieta Strzelec- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

CHEMIA

Marta Knap- nauczyciel mianowany, egzaminator OKE matur polskich i dwujęzycznych, ezgaminator maturalny w Szkołe Europejskiej w Brukseli, uczy chemii w j. polskim i francuskim, współpracuje z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów objętych Indywidualnym Programem Nauczania.
Ewa Kwiecień- nauczyciel mianowany
Agata Jagielska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Dorota Kawińska- nauczyciel dyplomowany

FIZYKA

Elżbieta Kossacka
Krzysztof Lorek

GEOGRAFIA

Tomasz Mrozek-nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel mianowany, opiekun Samorządu Uczniowskiego, organizator kółka brydżowego, sztabu WOŚP w Sempołowskiej, koordynator wycieczek i zielonych szkół
Zbigniew Deptuła

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Joanna Czerczak- nauczyciel dyplomowany, egzaminator i weryfikator OKE, absolwentka XVI LO im. S. Sempołowskiej
Adam Hornung- nauczyciel kontraktowy, uczy historii w języku polskim i francuskim, opiekun SU
Monika Nawrocka- nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminator i weryfikator maturalny, zastępca dyrektora od 2005 roku
Jan Mackiewicz - nauczyciel mianowany, absolwent historii (UwB, 2000) i lingwistyki stosowanej (UW, 2009), D.E.A. z historii w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu (2002)
Stanisław Lenard - nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny (WOS i historia), rzeczoznawca dydaktyczny z historii Ministerstwa Edukacji Narodowej

MATEMATYKA

Katarzyna Metera- uczy matematyki w języku polskim i francuskim
Maria Ruścicka- nauczyciel mianowany z ponad trzydziestoletnim stażem pracy
Agnieszka Smolińska-Skarżyńska
Kamil Olender
Halina Woźniak-Drewnowska
Katarzyna Grad

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zygmunt Kawecki- dyplomowany nauczyciel przedsiębiorczości z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym i doskonałą znajomością języka angielskiego. Nagroda Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 2010 za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz oświaty warszawskiej (olimpijczycy, współpraca międzynarodowa). Aktywnie współpracuje ze szkołami w Niemczech i Izraelu. Przewodniczy Stowarzyszeniu Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej. Lubi wszelkie wydarzenia kulturalne i sport. Maratończyk. Pierwszy maraton w roku 2009, czas: 4h 35min.

JĘZYK POLSKI

Jadwiga Bakanacz- Malinkiewicz
Marzena Benderz - nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Polonistyki UW, podyplomowe studia informatyczne i polonistyczne, egzaminator OKE.
Joanna Błażej-nauczyciel dyplomowany, absolwentka polonistyki i filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Bożena Celitan- polonistka, nauczyciel wiedzy o kulturze, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE
Katarzyna Dublak-Grajewska- nauczyciel mianowany
Małgorzata Sas- nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

RELIGIA

s. Marta Ziółkowska - Urszulanka Serca Jezusa Konającego (urszulanka szara), doktor teologii, ukończyła z wyróżnieniem: Corso Speciale di Iniziazione alle Antichità Cristiane, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Rzym oraz Corso Speciale Instrumentum Domesticum della Tarda Antichità e dell Medioevo, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Rzym.
ks. Krystian Strycharski - wikariusz parafii Św. Jana Kantego

MUZYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, WIEDZA O KULTURZE

Kinga Berłowska- nauczyciel dyplomowany

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Włodzimierz Arciszewski-nauczyciel dyplomowany informatyki i technologii informacyjnej, egzaminator OKE, opiekun pracowni informatycznej
Piotr Zarudzki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maria Obara- trener piłki siatkowej, opiekunka szkolnej reprezentacji dziewcząt w piłce siatkowej, wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół nr 53
Danuta Rękosiewicz- nauczyciel mianowany, opiekunka reprezentacji dziewcząt w piłce koszykowej, co roku przygotowuje maturzystów do poloneza
Izabela Rodkiewicz- trener pływania, instruktor gimnastyki i lekkoatletyki, nauczyciel mianowany
Joanna Sarek- nauczyciel dyplomowany, trener II klasy szermierki, instruktor pływania, korektywy, fitness i siłowni, opiekunka drużyny unihokeja, pracuje w Sempołowskiej od 1999 roku
Jerzy Stańczykiewicz- nauczyciel dyplomowany, trener reprezentacji chłopców w grach zespołowych

BIBLIOTEKA

Izabela Romanowska- nauczyciel mianowany, bibliotekarz, opiekun biblioteki francuskiej
Hanna Rostkowska- Piętka - nauczyciel dyplomowany, egzaminator języka rosyjskiego, bibliotekarz, opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

Ewa Wrzesień - pedagog, doradca zawodowy
Anna Słuszkiewicz - psycholog

Pedagog

Ewa Wrzesień - pedagog, doradca zawodowy

Kontakt: 22 866 20 03

GRAFIK PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK

PEDAGOG

Ewa Wrzesień

 

08.00 – 15.30

 

08.00 – 15.30

 

08.00 – 15.30

 

08.00 – 15.30

 

08.00 – 15.30

PSYCHOLOG

Anna Słuszkiewicz

   

 

11.45 – 16.00

 

10.45 – 16.00

 

12.30 – 15.30