AKTUALNOŚCI


Egzamin pisemny DELF B2 : 4 marca 2017, godz. 9.00

Zbiórka 8.45.

Sale 30, 31, 32

Listy przy wejściu do sali


Festiwal piosenki francuskiej Frankofonia

Drodzy Uczniowie Sempo!

W związku z kolejną edycją festiwalu piosenki francuskiej Frankofonia, informujemy, że do 10 marca przyjmujemy chęć wzięcia udziału w szkolnych przesłuchaniach, które w drugiej połowie marca (datę podamy w niedługiej przyszłości), wyłonią jednego reprezentanta / jeden zespół z gimnazjum i jednego reprezentanta / jeden zespół z liceum. Do festiwalu należy przygotować jedną piosenkę, najlepiej w języku francuskim. Akompaniament: gitara lub podkład mp3. Zachęcamy do udziału! Festiwal co roku ma bardzo fajne nagrody. Zgłoszenia, wszelkie informacje, pomoc w doborze utworu, pomoc w przygotowaniach: pani profesor Katarzyna Lotz (osobiście w szkole lub przez fb).


KANGUR MATEMATYCZNY

Uczniowie!
Międzynarodowy konkurs kangur matematyczny odbędzie się 16.03.2017 r.


PNIEMY SIĘ W GÓRĘ W RANKINGACH !
W tegorocznym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasze liceum znacząco podwyższyło swoją pozycję. „Sempołowska" zajęła 21 miejsce w Warszawie, 22 miejsce w województwie mazowieckim i 65 miejsce w Polsce ! We wszystkich trzech kategoriach daje nam to wyróżnienie w postaci „Złotej Tarczy" .
W roku poprzednim zajmowaliśmy w Warszawie 26 miejsce, w województwie 30, a w Polsce 104 dzięki czemu odznaczono nas „Srebrną Tarczą". Widać więc, jak dużym sukcesem jest obecny „skok w górę" !
W rankingach brane są pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych oraz wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.
Gratulujemy naszym absolwentom i olimpijczykom z rocznika 2015/2016 – ten sukces to przede wszystkim ich zasługa.
Tegorocznym maturzystom i uczestnikom olimpiad przedmiotowych życzymy, by ich solidna praca przyniosła wyniki równie dobre, a może i lepsze !

 Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Akcja1%
Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele i Sympatycy Sempołowskiej
Dziękujemy Wam z całego serca w imieniu własnym, innych rodziców oraz naszych dzieci, za Waszą dobrą wolę, pamięć i zaufanie.
Dzięki Waszej hojności Rada Rodziców otrzymała z Fundacji „Rodzice Szkole" przelew wysokości 2761,20 zł. Jest to kwota, którą przekazaliście Państwo w ramach 1% przy rocznym rozliczeniu podatku. Środki te zostały przeznaczone na zakup profesjonalnej Kurtyny Scenicznej, która została zamontowana w małej sali gimnastycznej oraz na rewitalizację i zakup wyposażenia do prowadzonej przez Samorząd Uczniowski szkolnej klubokawiarni „Przerwa"
W tym roku szkolnym Rada Rodziców ponownie przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły .
Program umożliwia pozyskanie przez Radę Rodziców za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole"-Organizacji Pożytku Publicznego nr. KRS: 0000268115- kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego za rok 2016.
Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczonych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie Państwa przyjaciół, znajomych i absolwentów szkoły oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Darowizn 1% należy dokonywać wpisując dane w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego za rok 2016.
Fundacja „Rodzice Szkole" KRS: 0000268115 Cel szczegółowy : Rada Rodziców ZS nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa

Z wyrazami szacunku

Prezydium Rady Rodziców

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53