"Jak wyglądają ulice Dakaru?" "Iloma językami mówi się w Senegalu?" - ale też - "Jakie mniejszości narodowe i etniczne mieszkają w Polsce i ilu Polaków mieszka za granicą?"

Dakar

odpowiedzi na takie pytania poznali uczniowie Sempołowskiej podczas warsztatów dotyczących wielokulturowości prowadzonych przez muzyka, dziennikarza i działacza społecznego Mamadou Dioufa. Zajęcia odbyły się w piątek 17 marca 2017 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Eliminacji Dyskryminacji Rasowej.