Maria Rutkowska laureatką stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

– Dziękujemy wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę. To dla mnie wielki zaszczyt was dziś poznać. Dziękuję również nauczycielom i rodzicom, że wspierają was w rozwijaniu pasji i zainteresowań – powiedziała szefowa MEN zwracając się do wyróżnionych uczniów. – Trzeba mówić, że oprócz ambicji i zdolności jest cudowne normalne życie, są rodzice, przyjaciele, że trzeba być zwyczajnie szczęśliwym – dodała minister Anna Zalewska.

7 marca 2018 roku w kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla 96 uczniów z całej Polski. Wśród nich znalazła się uczennica klasy maturalnej XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Maria Rutkowska. Odebrała stypendium z rąk pani minister Anny Zalewskiej.

Maria Rutkowska w czerwcu 2017 roku była uczestniczką kursu organizowanego przez uniwersytet YALE New Haven z zakresu nauk ścisłych (matematyka, biologia, chemia, fizyka). Jest jedyną Polką, która przeszła proces rekrutacji.
W marcu 2017r.zastała laureatką Olimpiady Języka Francuskiego (czwarty rezultat w Polsce).
Od lutego do września 2017 roku uczestniczyła w międzynarodowym konkursie „Biotechnologia w Koperniku” organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu „World Biotech Tour”, we współpracy z Association of Science-Technology Centers (ASTC) i Fundacją BioGen.
Jej pokaz dotyczący modyfikacji genetycznych, rozwiał wiele mitów związanych z żywnością modyfikowaną genetycznie i medycznym wykorzystaniem inżynierii genetycznej. Została zwyciężczynią i pojechała na Światowy Szczyt Centrów Nauki w Tokio, gdzie spotkała zwycięzców pozostałych krajowych konkursów World Biotech Tour i wzięła udział w uroczystym finale biotechnologicznego tournée.
Od października 2016 jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci a od listopada 2016 roku stypendystką mazowieckiego programu dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Również od października 2016 roku jest uczestniczką Niezwykłej Szkoły Naukowej organizowanej przez Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii.
Pierwszą swoją publikację napisała w 2016 roku. Abstrakt na debatę oksfordzką „Manipulowanie genotypem ludzkim musi być zakazane”, która odbyła się w Warszawie, w ramach Festiwalu Nauki . Abstrakt został zrecenzowany przez prof. dr hab. Magdalenę Fikus, genetyka i propagatora nauki oraz rozdany wszystkim uczestnikom debaty.

Zrealizowała następujące projekty:
"Ultrastruktura chloroplastów mutantów chlorofilowych Arabidopsis thaliana - krótki kurs mikroskopii elektronowej". Projekt był prowadzony w ramach Niezwykłej Szkoły Naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
„Cukry jako innowacyjne nośniki leków” – projekt realizowany we współpracy wydziałem Chemii UW pod opieką mgr Marty Knap w ramach mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Stworzenie nośnika do selektywnego dostarczania leków na bazie modyfikowanej cyklodekstryny. (wykorzystywanie metod elektro-chemicznych do analizy otrzymanego nośnika).
Otrzymała dwukrotnie stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów.

Ewa Wrzesień