12 maja 2008 roku zmarła Irena Sendlerowa. Dziesiąta rocznica Jej śmierci przypada w roku, który decyzją Sejmu RP został ustanowiony rokiem pamięci tej bohaterki.
Irena Sendlerowa celująco zdała swój egzamin z człowieczeństwa. Niezależnie od okoliczności walczyła o zdeptane przez wojnę prawo dzieci do życia, do zachowania ich tożsamości, do szacunku, do szczęścia. Jej bezinteresowność i poświęcenie zasługują na najwyższy szacunek. – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Irena Sendlerowa dzień po dniu przez lata robiła to, co czuła, że robić powinna – zmieniała świat. Swoim życiem pokazała, że pojedynczy człowiek może się przeciwstawić morderczemu terrorowi. Szczególną troską otaczała dzieci. Bezinteresowność i poświęcenie, jakimi się kierowała, zasługują na najwyższy szacunek. Pomimo wielkich rzeczy, których dokonała, pozostała bardzo skromną, bezpośrednią osobą. Do końca życia powtarzała – Order Uśmiechu to najpiękniejsza rzecz jaka mnie w życiu spotkała, obok tego listu od Ojca Świętego Jana Pawła II.
29 maja uczniowie klas II wraz z opiekunami p. Grażyną Prasał- Leśniewską i p. Ewą Wrzesień złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie Ireny Sendlerowej.