UW

Klasa 2e o profilu biol-chem-mat w kwietniu br. uczestniczyła w zajęciach pt. Zajrzyj do wnętrza komórki na Wydziale Biologii UW.

Celem zajęć było przedstawienie struktur komórkowych i ich wspólnego działania na rzecz komórki. Uczestnicy zbadali, jak działa komórka i od czego zależy synergia między jej poszczególnymi organellami. Zajęcia skupiały się na komórce eukariotycznej zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem dwóch organelli: błony komórkowej i mitochondrium. Młodzież uczyła się podstawowych metod pracy w laboratorium: pipetowania, obserwacji mikroskopowych w różnych etapach podziału komórki, analizy przyżyciowej komórek, zaprojektowania doświadczenia naukowego zgodnie z metodą naukową, z zachowaniem odpowiednich kontroli.

Pomysłodawczynią tych ciekawych zajęć była nasza nauczycielka biologii prof. Grażyna Prasał Leśniewska.

Warsztaty UW1

Warsztaty UW2

Warsztaty UW3

Warsztaty UW4

Warsztaty UW5

Warsztaty UW6

Warsztaty UW7