Maria Błażewska

Pasją Marysi od najmłodszych lat była muzyka, taniec i śpiew. Swoje zainteresowania rozwija w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”, gdzie nie tylko poznaje bogatą tradycję polskich tańców ludowych, ale też ma okazję prezentować ją i aktywnie promować poza granicami naszego kraju. W ramach działań zespołu Warszawianka od lat uczestniczy w koncertach charytatywnych „Podaj Serce”, z których dochód jest przeznaczony na wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Jest również zaangażowana w działania organizacji harcerskiej Skauci Europy, gdzie realizując główne zadanie skautingu, jakim jest „wychowanie młodych przez młodych”, zdobyła bezcenne doświadczenie w organizacji pracy grupy oraz nauczyła się odpowiedzialności za siebie i innych. Jako zastępowa opiekowała się dziewczynkami w wieku 12-16 lat, prowadząc program gier i zabaw edukacyjnych zarówno w ciągu roku jak i w trakcie obozów letnich i zimowych.
Od roku 2021 pracuje w ramach olimpiady wiedzy praktycznej z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych - Zwolnieni z Teorii. ”. Dwa lata temu Maria i jej dwie koleżanki stworzyły projekt o nazwie MigaMy, poświęcony kulturze Głuchych. W ramach projektu przybliżały rówieśnikom bogactwo świata osób głuchych i niedosłyszących oraz obalały mity funkcjonujące na ich temat w społeczeństwie. Nagrały serię wideo-podcastów oraz film o PJM (Polskim Języku Migowym) i kulturze Głuchych. Stworzyły kampanię informacyjną „Jak Cię widzą, tak Cię słyszą”. W swojej działalności wspiera w roli mentora uczniów i studentów prowadzących własne projekty, dzieląc się swoją wiedzą oraz czuwając nad poprawną realizacją wszystkich etapów procesu. W dwóch ostatnich edycjach olimpiady była mentorką dla ponad stu zespołów tworzących projekty poprawiające otoczenie ich autorów i pomagające innym ludziom. Od dwóch lat prowadzi również spotkania organizowane w szkołach w całej Polsce i promujące ideę projektów społecznych.
To tylko część osiągnięć Marysi w dziedzinie wolontariatu. Gratulujemy!!

Dziękujemy pedagog prof. Ewie Wrzesień za zgłoszenie przedsięwzięć Marii do powyższego konkursu.

Ośmiu wspaniałych w 2023 roku

Nagroda Ośmiu Wspaniałych w 2023 roku