Kalendarium

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Egzamin maturalny – 4 - 22.05.2020
2. Ferie świąteczne (Święta Bożego Narodzenia) – 23 - 31.12.2019
3. Ferie zimowe - 10.02 - 23.02.2020
4. Ferie świąteczne (Święta Wielkanocne) – 9 - 14.04.2020
5. Koniec roku maturzystów – 24.04.2020
6. Koniec roku 26.06.2020
7. Dodatkowe 10 dni wolnych od zajęć lekcyjnych
• Czwartek i piątek 2 i 3.01.2020
• Piątek 12.06.2020 (po Bożym Ciele)

Zebrania rodziców:
• 5.09.2019 godz. 17.30 – dla rodziców klas I: sala gimnastyczna, potem w klasach
• 12.12.2019 przewidywane zagrożenia
• 16.01.2020 – zebranie podsumowujące I semestr
• 16.04.2020 – zagrożenia maturzystów, pożegnanie z rodzicami maturzystów, przypomnienie regulaminu matur (zebranie on-line)
• 28.05.2020 - przewidywane zagrożenia oraz propozycje wszystkich ocen końcoworocznych (zebranie on-line)