Dyrekcja

Mgr Monika Nawrocka - Dyrektor

Mgr Anna Adamczyk - Wicedyrektor

Nauczyciele

JĘZYK POLSKI

Marzena Benderz
Joanna Błażej
Bożena Celitan
Katarzyna Dublak-Grajewska
Małgorzata Sas
Filip Żelichowski

JĘZYK FRANCUSKI

Maria Michalik - koordynator sekcji dwujęzycznej
Redouan Abarchan
Remi Gerome
Anna Bakiel
Agnieszka Brzoza-Brzezina
Ewa Lipiec- Rozenfeld
Małgorzata Molska
Ewelina Pietrzak
Monika Szczepańska-Szewc
Aleksandra Wojtas
Iwona Złotkowska

JĘZYK ANGIELSKI

Agata Bil
Katarzyna Bouzayani
Leszek Dudziński
Joanna Kietlińska
Agnieszka Maj
Filip Żelichowski

JĘZYK HISZPAŃSKI

Anna Bakiel
Anna Rochowiak

HISTORIA

Joanna Czerczak
Monika Nawrocka
Jacek Kopczyński
Stanisław Lenard

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Joanna Czerczak
Maciej Chmielewski
Stanisław Lenard

BIOLOGIA

Anna Adamczyk
Magdalena Mrozowska
Grażyna Prasał-Leśniewska
Elżbieta Strzelec

CHEMIA

Marta Knap
Ewa Kwiecień
Sandra Pancer

FIZYKA

Danuta Kiszka
Mariusz Michalak

GEOGRAFIA

Tomasz Mrozek
Paweł Karamuz
Justyna Żmijewska

MATEMATYKA

Katarzyna Grad
Katarzyna Metera
Kamil Olender
Maria Ruścicka
Agnieszka Smolińska-Skarżyńska
Halina Woźniak-Drewnowska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Dorota Kawińska

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zygmunt Kawecki

PLASTYKA

Kinga Berłowska

INFORMATYKA

Włodzimierz Arciszewski
Piotr Zarudzki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maria Obara
Danuta Rękosiewic
Izabela Rodkiewicz
Joanna Sarek
Jerzy Stańczykiewicz

RELIGIA

s. Marta Ziółkowska
ks. Krystian Strycharski

ETYKA

Bernadeta Obrębowska

BIBLIOTEKA

Jadwiga Czech
Izabela Romanowska
Hanna Rostkowska-Piętka

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

Magdalena Hajn-Berłowska - psycholog
Michał Kraśnicki - psycholog
Ewa Wrzesień - pedagog, doradca zawodowy

 

GRAFIK PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK

PEDAGOG

Ewa Wrzesień

 

12.45 – 16.45

 

12.45 – 16.45

 

08.00 – 15.00

 

08.00 – 12.00

 

08.00 – 11.00

PSYCHOLOG

Magdalena

Hajn-Berłowska

 

08.00 – 13.00

 

08.00 – 12.30

 

08.00 – 12.30

 

12.30 – 17.00

 

11.30 – 15.00

PSYCHOLOG

Michał Kraśnicki

 

13.00 – 18.00

 

11.15 – 16.45

 

 

 

 

 

09.00 – 11.00