Zebrania Rady Rodziców

Zebrania Rady Rodziców XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020:

  • 18 września 2019 r. - środa, godz. 18.00,
  • 20 listopada 2019 r. - środa, godz. 18.00.