W roku szkolnym 2024/2025 w XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej przeprowadzamy nabór do następujących klas pierwszych:

Klasa 0A - klasa wstępna z językiem francuskim, w której nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Jest to klasa przygotowująca do nauczania dwujęzycznego w liceum.

Klasa 1B - w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski. Drugim językiem nauczanym w tej klasie jest język hiszpański lub język francuski. Języki te nauczane są od podstaw. Grupa z danego języka powstanie jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

Klasa 1C - w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski.

Klasa 1E - w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, biologia, chemia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski.

Na rok szkolny 2024/2025 nasze liceum nie prowadzi naboru z zewnątrz do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim, ponieważ jej uczniami będą wyłącznie absolwenci tegorocznej klasy wstępnej.