W roku szkolnym 2022/2023 w XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej przeprowadzamy nabór do następujących klas pierwszych:

Klasa 0A i 0G - klasy wstępne z językiem francuskim, w których nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Są to klasy przygotowujące do nauczania dwujęzycznego w liceum.

Klasa 1B - w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski. Drugim językiem nauczanym w tej klasie jest język hiszpański lub język francuski. Języki te nauczane są od podstaw. Grupa z danego języka powstanie jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

Klasa 1C - w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski.

Klasa 1D gr. 1 - dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: biologia, matematyka, język angielski.

Klasa 1D gr.2 dwujęzyczna z językiem francuskim  jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: biologia, chemia, język angielski.

Klasa 1E - w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, biologia, chemia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski.

Klasa 1F gr.1 - dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, język polski, język angielski.