INFORMACJE PRZYDATNE DLA RODZICÓW
Wpłaty na fundusz Rady Rodziców i fundusz ksero

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonywać na konto:

46 1020 1026 0000 1502 0015 6901

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa"

Wpłat na fundusz XERO można dokonywać na konto:

50 1020 1026 0000 1102 0453 2792


W tytule wpłaty prosimy wpisać: „XERO, imię i nazwisko ucznia, klasa"

Wpłat można również dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły - codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00,
a także w dniu zebrań z Rodzicami w godzinach od 17.00 do 19.00.